Om Champix

Vad är Champix?

Champix (vareniklin) är ett receptbelagt läkemedel för rökavvänjning hos vuxna. Champix ingår i läkemedelsförmånerna endast då läkemedelsbehandling ges i kombination med motiverande stöd.

Champix skall betraktas som ett andrahandsmedel. Champix vänder sig  till dom som redan har försökt sluta röka med nikotinersättningsmedel utan att lyckas. Champix ska också kombineras med motiverande stöd för bästa effekt, t ex LifeRewards som du kan läsa om på denna hemsida.

  1. Champix minskar rökbegäret och de abstinensbesvär som normalt drabbar dig när du slutar röka1.
  2. Skulle du röka en cigarett samtidigt som du tar medicinen så kan du förmodligen märka att Champix minskar "njutningen" av rökningen1

Champix tillhandahålls i tablettform. Behandlingen börjar med en inledande startförpackning då dosen successivt ökas sedan följer underhållsbehandling.

För mer information om Champix, se patient-fass på www.fass.se. 

Liksom alla läkemedel kan Champix orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Mycket vanliga biverkningar är huvudvärk, sömnsvårigheter, onormala drömmar, illamående. 

Vissa människor som försökt sluta röka, med eller utan behandling, har upplevt en ökad grad av psykiska symtom som depression eller oro. Rökavvänjning, med eller utan läkemedel har satts i samband med förvärrande av bakomliggande psykisk sjukdom.  Om du tidigare haft en psykisk sjukdom bör du diskutera detta med din läkare. Om du tar Champix och utvecklar oro, nedstämdhet eller förändringar i ditt beteende eller självmordstankar ska du avbryta din behandling och kontakta din läkare omedelbart.

Referens 1. www.fass.se (Patient-FASS)

Granskad:

2016-09-01